• Tijdelijke wachtlijst
  • Intake interview and advice also possible in English, lessons in Dutch
  • Gecertificeerd coach "Ik leer anders"

Wat is remedial teaching?

Bij remedial krijgt een leerling extra hulp of uitleg op maat.

Anders dan bij bijles wordt er d.m.v. een intake, observaties en/of toetsen een handelingsplan gemaakt passend bij de hulpvraag van de individuele leerling.


Voor wie?

Voor leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan in de klas of op school geboden kan worden. Het kan gaan om leerlingen met leer- of gedragsproblemen, denk bijvoorbeeld aan dyslexie of ADHD. Maar ook hoogbegaafde leerlingen hebben een bijzondere leerbehoefte waar scholen niet altijd aan kunnen voldoen. Verder zijn er leerlingen die op school minder tot hun recht komen vanwege hun manier van informatie verwerken (top-down leren). Deze groep leerlingen noemen we beelddenkers.

Ook zijn er leerlingen die gewoon iets meer tijd en inoefening nodig hebben om zich de leerstof eigen te maken.

 

Werkwijze?

Door middel van een uitgebreide intake wordt er een hulpvraag bepaald.

Daarvoor gebruik ik de informatie van zowel de ouders, het kind of de jongere zelf en school. Met toestemming van de ouders vraag ik alle (toets)gegevens op bij school en indien nodig plan ik een klassenobservatie in.

Na de intake stel ik een handelingsplan op, wat om de 8 weken geëvalueerd wordt. Elke week plannen we één of twee lessen in voor remedial teaching. Om de kans op resultaat te vergroten, kan het nodig zijn om thuis ook extra te oefenen. Daarvoor krijgt de leerling eventueel huiswerk mee.