• Er is momenteel een wachtlijst
  • Ervaren leerkracht PO en docent VO
  • Gecertificeerd coach "Ik leer anders"

Coaching van kinderen en jongeren

 

Denk aan hulp bij o.a.;

-Een vaste mindstet: werken aan een groeimindset (de leerkuil)

-faalangst: vergroten zelfvertrouwen

-motivatie en werkhouding: werken aan metacognitie/ executieve functies

-omgaan met hoogsensitiviteit en problemen met prikkelverwerking

Coaching (beginnende) leerkrachten

 

Denk aan hulp bij o.a.;

- klassenmanagement

- DIM/EDI; lesgeven met behulp van directe instructie

- differentiëren in de klas

- leerlingen met een speciale leerbehoefte

- groepsdynamiek (werken aan een veilige, positieve sfeer in de klas)