• Er is momenteel een wachtlijst
  • Ervaren leerkracht PO en docent VO
  • Gecertificeerd coach "Ik leer anders"

 Ambulante begeleiding (bij onderwijszorgarrangement)

 

Scholen kunnen bij mij terecht voor het begeleiden van leerlingen met een (specifieke) zorgbehoefte. Door mijn jarenlange onderwijservaring heb ik veel kennis van de leerlijnen op alle vakgebieden in het basisonderwijs. Daarnaast heb ik me altijd verdiept in het begeleiden van leerlingen die iets extra's nodig hebben. Ik wilde als leerkracht de kennis hebben om al mijn leerlingen goed te kunnen begeleiden en heb om die redenen veel nascholing gedaan. Zo heb ik bijvoorbeeld mijn akte speciaal onderwijs gehaald, wat nu bekend staat als Master SEN en heb ik een Bachelor of Science (BSc) in de Pedagogische Wetenschappen richting Orthopedagogiek. Ook het werken in het Praktijkonderwijs, met een doelgroep die een licht verstandelijke beperking heeft, heeft me veel geleerd over het begeleiden en coachen van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Hulp wordt op school gegeven onder schooltijd en in overleg met de intern begeleider.

 


Remedial teaching

 

Daarnaast heb ik ook veel ervaring met het geven van remedial teaching. Dat kan gaan om één leerling, maar ook om een groepje leerlingen. Bijvoorbeeld extra lezen met leerlingen met een leesachterstand of extra rekenen om te werken aan het automatiseren van de tafels.

 


Coaching of begeleiding van (beginnende) leerkrachten

 

Als leerkracht komt er veel op je af en wordt er veel van je gevraagd, ook vaardigheden die je niet leert tijdens de opleiding. 

Het kan dan fijn zijn om bijvoorbeeld hulp te krijgen bij het opzetten van je klassenmanagement, advies te krijgen over de begeleiding van een leerling of het opzetten van een handelings- of gedragsveranderingsplan.                                        

Op basis van een intakegesprek en hulpvraag maak ik een plan op maat.

Naast mijn jarenlange onderwijservaring, heb ik me ook geschoold in coaching. Ik heb veel ervaring met differentiëren en het werken met DIM/EDI.