• Er is momenteel een wachtlijst
  • Ervaren leerkracht PO en docent VO
  • Gecertificeerd coach "Ik leer anders"

Veel leerlingen die de overstap maken naar het middelbaar onderwijs moeten erg wennen aan de hoeveelheid huiswerk die ze krijgen. Het halen van onvoldoendes ligt dan vaak niet aan de intelligentie, maar aan de manier van leren. De oplossing zit hem dan niet in meer leren, maar op de juiste manier. Mijn werkwijze is het aanleren van leerstrategieën en versterken van executieve functies (o.a. planning). Oftewel leren leren!